SMART komunikácia pre školy a spolky | Mobilný Rozhlas

5. SMART komunikácia pre školy a spolky

Len dobre informovaný rodič môže oceniť prácu učiteľov a trénerov. Zaistite najmodernejší systém komunikácie aj pre vaše školy, škôlky či spolky.

Čo prináša smart komunikácia školám a spolkom?

Pravidelná priama komunikácia medzi učiteľom/trénerom a rodičom hrá v dnešnej dobe veľmi dôležitú úlohu pri výchove a príprave detí dochádzajúcich do škôlok či spolkov.

Dobre informovaný rodič sa tak môže viac zapojiť do diania a lepšie oceniť prácu učiteľov a trénerov.

Nezáväzne dopytovať

Príklady využitia smart komunikácie

Aktuálne
informácie

Jedálniček, program, upozornenie na ochorenie v škôlke, ...

Pripomienky
a zmeny

Fotenie, výlety, udalosti, zmeny tréningov, zmeny odjazdov/príjazdov, ...

Týždenné
zhrnutie aktivít

Zhrnutie aktivít a udalostí
v danom týždni.

Ankety
pre rodičov

Možnosť spätnej väzby
a participácie rodičov.


Ohlasy zriaďovateľov, vedenia škôlok, trénerov a rodičov

“Pre nás, pre zriaďovateľov škôlky je dôležité, aby komunikácia v materskej škole medzi rodičmi a učiteľmi fungovala na veľmi dobrej úrovni. Mobilný Rozhlas podporujeme, pretože túto funkciu veľmi dobre plní.”
“Mobilný Rozhlas považujem za veľmi prínosný doplnok priamej komunikácie s rodičmi, ktorí môžu lepšie oceniť prácu škôlky a pomocou ankiet sa môžu podieľať a vyjadriť k chodu a aktivitám prebiehajúcich v škôlke.”
“Pri výchove nových talentov hrá významnú rolu rodič. Preto potrebujeme, aby rodičia mali priebežne dôležité informácie a pokyny pre zverencov. Rodičia potom radi participujú i na celom tíme (napr. finančnou podporou).”
“Služba, ktorú absolútne oceňujem vzhľadom na aktuálne informácie v škôlke, upozornenia na chorobu, pokyny o odjazdoch a príjazdoch na výlety, alebo napr. pripomenutie plánovaného fotenia.”

Pozrite si ďalšie časti ekosystému