Ankety a participatívne rozpočty | Mobilný Rozhlas

Ako jednoducho získať názory občanov?

Čím ďalej, tým viac miest a obcí si uvedomuje dôležitosť získavania názorov občanov a ich zapájania do diania v samospráve. Občania zároveň oceňujú možnosť spolurozhodovať o dôležitých záležitostiach, ktoré ovplyvňujú ich život. S anketami Mobilného Rozhlasu máte v rukách jedinečný nástroj na získanie názorov občanov a na tvorbu participatívnych rozpočtov, ktorých obľuba v Česku a na Slovensku stále rastie.

Pri tvorbe ankiet a participatívnych rozpočtov sa môžete oprieť o odbornú metodiku a skúsenosti našich špecialistov. Náš systém na tvorbu ankiet využívajú mestá zapojené do Národnej siete Zdravých miest.

Nezáväzne dopytovať

Jednoduchá tvorba ankiet a participatívnych rozpočtov

V našom systéme môžete veľmi jednoducho a behom niekoľkých minút vytvoriť online anketu. Na výber máte niekoľko typov otázok - jedna alebo viac odpovedí, hlasovanie, hodnotenie na číselnej škále alebo textová odpoveď.

Rýchly zber odpovedí

Najdôležitejším meradlom úspešnej ankety je získanie čo najväčšieho počtu respondentov. Vďaka infraštruktúre Mobilného Rozhlasu môžete vytvorenú anketu ihneď odoslať registrovaným občanom prostredníctvom e-mailu, SMS alebo správy do aplikácie. Cez Mobilný Rozhlas samosprávy získavajú násobne viac odpovedí v porovnaní s inými anketami.

S každou realizovanou anketou sa zároveň zvyšuje počet zaregistrovaných občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa ďalších ankiet, čo je pre samosprávy veľmi cenné.

Vyhodnotenie v prehľadných štatistikách

Ankety sú automaticky vyhodnocované do prehľadných štatistík. Výsledky je možné filtrovať podľa veku, pohlavia, vzťahu k samospráve alebo dosiahnutého vzdelania. Systém overuje unikátnosť hlasujúcich prostredníctvom SMS kódu, aby nebolo možné ovplyvniť výsledky opakovaným hlasovaním.

Administrátori ocenia aj jednoduchú možnosť exportu výsledkov a následnú komunikáciu s jednotlivými respondentmi.

Nezáväzne dopytovať

Pozrite si ďalšie časti ekosystému