Ankety a participatívne rozpočty | Mobilný Rozhlas

4. Ankety a participatívne rozpočty

Zapojte občanov do diania vašej samosprávy pomocou atraktívnych ankiet. Jednoducho tak získate to najdôležitejšie pre riadenie samosprávy - názory vašich občanov.

Ako jednoducho získať názory občanov?

Čím ďalej, tým viac miest a obcí si uvedomuje dôležitosť získavania názorov občanov a ich zapájania do diania v samospráve. Občania zároveň oceňujú možnosť spolurozhodovať o dôležitých záležitostiach, ktoré ovplyvňujú ich život. S anketami Mobilného Rozhlasu máte v rukách jedinečný nástroj na získanie názorov občanov a na tvorbu participatívnych rozpočtov, ktorých obľuba v Česku a na Slovensku stále rastie.

Pri tvorbe ankiet a participatívnych rozpočtov sa môžete oprieť o odbornú metodiku a skúsenosti našich špecialistov. Náš systém na tvorbu ankiet využívajú mestá zapojené do Národnej siete Zdravých miest.

Nezáväzne dopytovať

Jednoduchá tvorba ankiet a participatívnych rozpočtov

V našom systéme môžete veľmi jednoducho a behom niekoľkých minút vytvoriť online anketu. Na výber máte niekoľko typov otázok - jedna alebo viac odpovedí, hlasovanie, hodnotenie na číselnej škále alebo textová odpoveď.

Intuitívne rozhranie ponúka veľa možností úpravy ankiet od vloženia sprievodných obrázkov, odkazov, informácií alebo možnosť navolenia počtu kladných a záporných hlasov k participatívnemu rozpočtu. Všetky ankety sú naviac prispôsobené pre zobrazenie v mobilnom telefóne!

Rýchly zber odpovedí

Najdôležitejším meradlom úspešnej ankety je získanie čo najväčšieho počtu respondentov. Vďaka infraštruktúre Mobilného Rozhlasu môžete vytvorenú anketu ihneď odoslať registrovaným občanom prostredníctvom e-mailu, SMS alebo správy do aplikácie. Cez Mobilný Rozhlas samosprávy získavajú násobne viac odpovedí v porovnaní s inými anketami.

S každou realizovanou anketou sa zároveň zvyšuje počet zaregistrovaných občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa ďalších ankiet, čo je pre samosprávy veľmi cenné.

Vyhodnotenie v prehľadných štatistikách

Ankety sú automaticky vyhodnocované do prehľadných štatistík. Výsledky je možné filtrovať podľa veku, pohlavia, vzťahu k samospráve alebo dosiahnutého vzdelania. Systém overuje unikátnosť hlasujúcich prostredníctvom SMS kódu, aby nebolo možné ovplyvniť výsledky opakovaným hlasovaním.

Administrátori ocenia aj jednoduchú možnosť exportu výsledkov a následnú komunikáciu s jednotlivými respondentmi.

Pozrite si ďalšie časti ekosystému