Ekosystém pre SMART komunikáciu a riadenie samospráv | Mobilný Rozhlas

SMART infrastruktura 1. INFRAŠTRUKTÚRA PRE SMART RIADENIE A KOMUNIKÁCIU

SMART city

Základným stavebným kameňom SMART komunikácie je vytvorenie unikátnej občianskej infraštruktúry, vďaka ktorej budete schopný občanov osloviť okamžite, cielene a merateľne, nech sú kdekoľvek.

Ľudia majú záujem o dôležité dianie v mieste svojho bydliska. Dôkazom môže byť aj to, že zapojené samosprávy v Mobilnom Rozhlase majú už teraz priemerne pokryté viac ako 50 % domácností.

  Prehrať video o systéme

Informovaný občan #2 REÁLNE INFORMUJÚCA SAMOSPRÁVA

“Viete aký je rozdiel medzi obyčajným zverejnením informácie a jej reálnym dorúčením a prečítaním zo strany príjemcu?”

Veľa bitiek alebo vojen by určite dopadla inak, ak by sa správne informácie dostali včas ku svojím príjemcom, a to vo chvíli, keď ich potrebovali.

Najmodernejšie komunikačné technológie Mobilného Rozhlasu, ako sú SMS, cielené e-maily, hlasové správy, správy v aplikácii alebo ankety v kombinácií s vytvorenou infraštruktúrou pre SMART komunikáciu sú najpokročilejšie možnosti komunikácie dnešnej doby.

Vaši občania tak budú informovaní o dôležitosti diania, nech sú práve kdekoľvek. A to s možnosťou cielenia správ podľa bydliska, pracoviska alebo preferencií odberu informácií (seniori, rodiny s deťmi, psíčkari atď.) s možnosťou okamžitej spätnej väzby.

 • Komunikačná stratégia

 • Kalendár rozosielok

Aktivní občan 2. Aplikácia Mobilný Rozhlas

Mobilná aplikácia Zlepšeme Česko

“Dobre informovaní a zodpovední občania majú záujem aktívne a nezištne pomáhať obci alebo mestu, kde žijú.”

Vďaka aplikácii Mobilného Rozhlasu môžu občania jednoducho v rámci celej SR informovať miestnu samosprávu o vznikajúcej čiernej skládke, autovraku, nesvietiacom osvetlení atď.

Navyše budú môcť využívať vytvorenú infraštruktúru pre pomoc pri hľadaní stratených zvierat, vecí a dokonca aj pri patráni po nezvestných osobách.

 • Čierne skládky + podnety

 • Stratené predmety

 • Stratené zvieratá

 • Pochvaly

3. Systém na správu podnetov od občanov

Kompetentné osoby za samosprávu sú okamžite notifikované o nahlásení a schválení podnetu. Vďaka systému pre ich management môžu zaistiť jednoduché a rýchle riešenie.

Systém je naviac otvorený pre integráciu ďalších mapovacích systémov.

 • Nastavenie procesov schvaľovania
 • Metodika správy podnetov
 • Viac ako 1 500 zapojených samospráv

Participující občan 4. Ankety a participatívne rozpočty

“Zistíte od vašich občanov, čo skutočne chcú, a aké témy sú pre nich dôležité.”

Jednoduchá anketa, prieskum s viacero možnosťami odpovedí, hodnotenie spokojnosti alebo participatívny rozpočet? To všetko nebolo nikdy jednoduchšie!

V spojení s infraštruktúrou Mobilného Rozhlasu budete schopný zaistiť návratnosť vyplnených ankiet vo výške až 35 % z reálne oslovených ľudí do 24 hodín a to s istotou, že nikto nemôže hlasovať viackrát.

 • Ankety

 • Fóra

 • Prieskumy

 • Participatívne rozpočty

SMART samospráva SMART projekty na mieru

Vďaka zavedeniu infraštruktúry pre SMART komunikáciu vzniká celonárodná sieť SMART komunikujúcich samospráv.

Tie využívajú výhody a prínos tejto novej infraštruktúry pre svojich občanov a ďalej nad ňou môžu vytvoriť ďalšie užitočné projekty, ktoré nielen zlepšujú život ľudom, ale aj prehĺbujú pozitívne vnímanie činnosti samosprávy zo strany občanov.

Pocitové mapy

Pocitové mapy

Chytrý zpravodaj

SMART spravodaj

Notifikace o blokovém čištění

Notifikácie o blokovom čistení

Online platby poplatků

Online platby poplatkov